راز قبولی در دو نکته در گفتگو با مهندس یادگار

نکته قبولی در آزمون نظام مهندسی برق

راز قبولی در دو نکته در گفتگو با مهندس یادگار | این گفتگو برای مرتبه دوم با یک داوطلب آکادمی است . این داوطلب برای آزمون مهر ماه سال 1399 از آکادمی پکیج آموزشی گرفته بود و آن زمان در آزمون نظارت نمره قبولی را کسب کرد. در آزمون مرداد امسال، طراحی نیز قبول شد. […]

error: Content is protected !!