مجوز ها

آکادمی کسب و کار برقی مهندس محمد کریمی، در راستای سیاست های قانون مند کردن کلیه فعالیت های خود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای تمامی فعالیت های خود نموده است. در اینجا، اصلی ترین مجوزهای اخذ شده قابل مشاهده بوده که این فهرست در حال تکمیل شدن است.

نماد اعتماد الکترونیک(اینماد)

ارگان صادرکننده: وزارت صمت

کارکرد: امنیت پرداخت های اینترنتی

مجوز ساماندهی

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: تاید اصالت سایت

 

 مجوز نشر کتاب

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: اجازه انتشار کتاب

 

مجوز نشر دیجیتال

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: اجازه انتشار محتوای دیجیتال

 

مجوز کسب و کار مجاز

ارگان صادرکننده: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

کارکرد: کسب و کار مجازی

error: Content is protected !!