مقایسه و دانلود نشریه 110 جلد اول سال 1400 تجدید نظر سوم و تجدیدنظر دوم

تاریخ انتشار

31 خرداد 1402

تعداد مشاهده

209 نفر

مقایسه و دانلود نشریه 110 جلد اول سال 1400 تجدید نظر سوم و تجدیدنظر دوم

مقایسه بین نشریه 110 جلد اول تجدید نظر سوم و تجدیدنظر دوم

بعد از بیش از 12 سال، بالاخره ویرایش جدید نشریه 110 جلد اول، اواخر سال 1400 منتشر شده و لازم اجراست. با توجه به اینکه این نشریه، یکی از منابع اصلی آزمون نظام مهندسی برق و طراحی، نظارت و اجرا نظام مهندسی برق است. از این رو، به صورت کامل به بررسی آن می پردازیم. همچنین برای مشاهده جزییات نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق، کلید کنید.

دانلود نشریه 110 جلد اول ویرایش سوم سال 1400

 نشریه 110 از لیست منابع آزمون نظام مهندسی برق از مهر 1402 حذف شده است 

حجم نشریه ها

تعداد نشریه 1101 جدید نشریه 1101 قدیم
تعداد صفحات 893 450
تعداد فصل 16 16

 

عنوان فصل ها

فصل‌ها عنوان فصل‌های نشریه 1101 جدید عنوان فصل‌های نشریه 1101 قدیم
فصل اول لوله‌گذاری برق لوله کشی برق
فصل دوم سیم،کابل و باسداکت فشار ضعیف سیم کشی برق
فصل سوم کابل‌های فشار متوسط کلید و پریز
فصل چهارم کلید و پریز چراغ‌های روشنایی
فصل پنجم سیستم روشنایی تابلو‌های روشنایی
فصل ششم تابلو‌های فشار ضعیف تابلو‌های فشار متوسط
فصل هفتم تابلو‌های فشار متوسط کابل‌های فشار ضعیف
فصل هشتم ترانسفورماتور‌های توزیع کابل‌های فشار متوسط
فصل نهم مولد‌های برق  مولد‌های برق
فصل دهم سیستم برق بدون وقفه(ups) ترانسفورماتور‌های قدرت فشار متوسط
فصل یازدهم جبران سازی توان راکتیو و ادوات کیفیت توان خازن‌های قدرت موازی
فصل دوازدهم اتصال زمین سیستم نیرو و حفاظت در برابر برق گرفتگی منابع تغذیه جریان مستقیم با ولتاژ پایین
فصل سیزدهم آرایش‌های اتصال زمین و هادی‌های حفاظتی وسایل شبکه
فصل چهاردهم حفاظت در برابر اغتشاشات ولتاژی و اغتشاشات الکترومغناطیسی سیستم حفاظت در برابر آذرخش
فصل پانزدهم حفاظت در برابر صاعقه سیستم اتصال زمین
فصل شانزدهم تست و تحویل تاسیسات الکتریکی

 

بررسی پارامتری فصل ها

با مقایسه دو نسخه از دید دامنه پوشش، تعاریف و اصطلاحات، تعداد شکل، مباحث جدید و تعداد جداول، نسخه جدید در تمامی موارد بیش از نسخه قبلی است.

 

بررسی تحلیل فصل ها

فصل‌ اول نشریه جدید و نشریه قدیم

فصل اول هر دو نشریه در مورد مشخصات فنی عمومی ومعیار‌های پایه برای طراحی و اجرای سیستم‌های لوله کشی برق در تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف ساختمان می‌باشد.

 

فصل ‌دوم نشریه جدید

فصل دوم نشریه جدید مشخصات فنی و الزامات عمومی سیم ها و کابل هاي قابل انعطاف و غیرقابل انعطاف و نیز بندهاي قابل انعطاف با عایق و روکش (در صورت وجود) با پایه P.V.C یا لاستیک که ولتاژهاي اسمی آن ها تا و خود 750/450 ولت باشد و همچنین اصول کلی و روش هاي استاندارد جهت سیم کشی با هدف تامین ایمنی در تاسیسات الکتریکی و اجراي صحیح سیم کشی در تاسیساتی که ولتاژ نامی آن از مقادیر ذکر شده بیش تر نباشد، معرفی شده است

فصل‌ سوم نشریه جدید

فصل سوم نشریه جدید در مورد کابل هاي فشار متوسط با هادي مسی یا آلومینیومی، عایق بندي پلاستیکی PVC، پلی اتیلن PE یا پلی اتیلن تقویت شده XLPE که ولتاژ اسمی آن ها بین 6/6/3 کیلوولت تا 30/18 کیلوولت قرار دارد و نیز سرکابل ها و مفصل ها جهت اتصال کابل ها به وسایل و تجهیزات الکتریکی، یا به کابل هاي دیگر مورد بررسی قرار می گیرد

فصل‌ چهارم نشریه جدید

در این فصل مشخصات فنی عمومی و اجرایی کلیدها و پریزهاي برق با در نظر گرفتن الزامات ویژه و نکات ایمنی در طراحی، اجرا، بهره برداري و انتخاب محصولات مناسب براي تمام ساختمان ها با کاربري هاي مختلف معرفی شده است.

فصل‌ پنجم نشریه جدید

در این فصل سیستم روشنایی عادي و اضطراري مورد استفاده در تاسیسات برقی پروژه هاي ساختمانی شامل چراغ با منابع نوري رشته اي، هالوژن، فلورسنت، بخار سدیم، متال هالید و دیودهاي نوري (LED)، براي کاربري درونی و بیرونی و مشخصات فنی و استاندارد ساخت و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازي این گونه لوازم و تجهیزات تهیه و تدوین شده است. هم چنین چراغ هاي روشنایی بر حسب نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی، درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و غبار و جنس سطوح نگه دارنده چراغ و از نقطه نظر کاربرد طبقه بندي شده و شیوه اساسی در محاسبات روشنایی، تعیین نوع و تعداد چراغ ها در یک طرح روشنایی ارایه می شوند

 

فصل ‌ششم نشریه جدید

در این فصل تعاریف، مشخصات فنی و دستورالعمل هاي طراحی، ساخت، بازرسی، تست، بسته بندي و حمل تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف با هدف تامین ایمنی انسان در مقابل برق گرفتگی، حفاظت از مدارها و تجهیزات الکتریکی ، جلوگیري از اتلاف منابع و سرمایه هاي ملی ، کاهش احتمال آتش سوزي و افزایش قابلیت اطمینان در تاسیسات برقی ساختمان ها و همچنین تعاریف و مشخصات فنی تجهیزات و بخش هاي مختلف تابلوهاي برق فشار ضعیف ارایه شده است.

فصل ‌هفتم نشریه جدید

در این بخش مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل هاي اجرایی نصب تابلوهاي فشار متوسط با ولتاژ 1 تا 33 کیلوولت مورد استفاده در تاسیسات برق ساختمان ها شامل تابلوهاي با پوشش فلزي ارایه شده است.

فصل ‌هشتم نشریه جدید

در این بخش ضوابط، استانداردها و معیارهاي فنی عمومی و اجرایی ترانسفورماتورهاي توزیع سه فاز روغنی و خشک در سطوح ولتاژ 11، 20 و 33 کیلوولت ارایه شده است.

فصل ‌نهم نشریه جدید

در این بخش مطالب مربوط به مشخصات فنی عمومی، استانداردها و معیارهاي پایه براي تهیه و نصب دستگاه کامل مولد برق دایمی یا اضطراري به همراه تمام منضمات و متعلقات مربوط شامل موتور دیزل یا با سوخت گازي، ژنراتور، تابلوها، وسایل کنترل و کلیدزنی، اصول و روش هاي نصب و غیره ارایه شده است.

فصل ‌دهم نشریه جدید

مطالب ارایه شده در این فصل شامل مشخصات فنی عمومی و اجرایی انواع سیستم هاي برق بدون وقفه (UPS) از نوع استاتیک و براي کاربرد در ساختمان می باشد. این گونه سیستم ها علاوه بر تغذیه بار در زمان قطع برق شبکه شهري، افزایش یا افت ناگهانی ولتاژ ، تغییر فرکانس و انواع اعوجاج لحظه اي یا دایم را نیز اصلاح می کند. در این فصل به سیستم برق بدون وقفه دینامیک اشاره اي نشده است

تفاوت فصل ‌دهم نشریه جدید و نشریه قدیم

فصل دهم نشریه جدید با عنوان سیستم برق بدون وقفه (ups) مبحث جدیدی است که  در قالب فصل جداگانه به نشریه 110جلد اول اضافه شده و در نشریه 110 قدیم وجود ندارد.

فصل یازدهم نشریه جدید

در این فصل تعاریف، مشخصات فنی و دستورالعمل هاي طراحی و ساخت سیستم هاي جبران سازي توان راکتیو و همچنین تعاریف، مشخصات فنی و حدود شاخص هاي کیفیت توان و بهره برداري از ادوات سنجش این شاخص ها ارایه شده است.

 

فصل دوازدهم نشریه جدید

در این فصل الزامات اتصال زمین سیستم نیروي برق فشار ضعیف تعیین شده است. همچنین الزامات ضروري درخصوص حفاظت در برابر بر قگرفتگی شامل حفاظت پایه(حفاظت در برابر تماس مستقیم) و حفاظت خطا (حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم) براي انسان‌ها را مشخص کرده است. همچنین به کاربرد و هماهنگی این الزامات در ارتباط با تاثیرات خارجی و نیز الزامات به کارگیري حفاظت اضافی در موارد خاص پرداخته شده است.

فصل سیزدهم نشریه جدید

این فصل از نشریه با هدف تامین ایمنی تاسیسات الکتریکی به معرفی آرایش هاي اتصال زمین و هادي هاي حفاظتی از جمله هادي هاي همبندي حفاظتی می پردازد. مجموع فصل دوازدهم و فصل سیزدهم نشریه جدید و همینطور اضافه شدن مطالب جدید تقریبا فصل پانزدهم نشریه قدیم می‌باشد.

فصل چهاردهم نشریه جدید

الزامات در خصوص محدود کردن ولتاژ جهت دست یابی به هماهنگی عایقی مورد نیاز تاسیسات الکتریکی ساختمان ها. الزامات حفاظت از تاسیسات الکتریکی ساختمان در برابر اضافه ولتاژ گذرا و نحوه نصب و انتخاب آن ها. الزامات مربوط به ایمنی تاسیسات الکتریکی در صورت وقوع اغتشاشات ولتاژي و اغتشاشات الکترومغناطیسی که به علل مشخص مختلفی تولید شده اند.

تفاوت فصل چهاردهم نشریه جدید

مباحث این فصل تقریبا جدید است که با عنوان حفاظت در برابر اغتشاشات ولتاژی و اغتشاشات الکترومغناطیسی که به صورت یه فصل جداگانه تنظیم شده است.

فصل پانزدهم نشریه جدید

اصول کلی و بنیادین جهت حفاظت صاعقه ساختمان ، شامل تاسیسات و محتویات شان از جمله افرادي که در داخل ساختمان حضور دارند،مدیریت ریسک ناشی از اصابت صاعقه به زمین،

الزامات براي حفاظت از ساختمان در برابر تخریب فیزیکی با استفاده از به کارگیري یک سیستم حفاظت صاعقه (LPS) و همچنین براي حفاظت در برابر صدمه به موجودات زنده ناشی از ولتاژهاي گام و تماس در مجاورت یک LPS،اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی، نصب و اجراي سیستم حفاظت از تجهیزات و سیستم هاي الکتریکی و  الکترونیکی (SPM) به منظور کاهش ریسک خرابی دایمی ناشی از ضربه الکترومغناطیسی صاعقه (LEMP ) داخل یک ساختمان.

فصل شانزدهم نشریه جدید

فصل شانزدهم نشریه جدید با عنوان تست و تحویل تاسیسات الکتریکی مبحث جدید و فصل جدیدی است که در نشریه جلد جدید می‌باشد.

در این بخش به الزامات تحویل اولیه و دوره اي تاسیسات الکتریکی پرداخته شده است. تحویل اولیه بعد از تکمیل شدن تاسیسات جدید یا بعد از تکمیل قسمت هایی که به تاسیسات اضافه شده اند یا پس از تغییر در تاسیسات موجود، انجام می شود.

الزامات تحویل دوره اي تا جایی که از نظر منطقی عملی باشد، رضایت بخش بودن شرایط تاسیسات و تمام تجهیزات تشکیل دهنده آن را تعیین می کند.

آموزشی رایگان کارشناس رسمی

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!