کتاب آزمون نظام مهندسی برق

تاریخ انتشار

25 اردیبهشت 1400

تعداد مشاهده

287 نفر

کتاب آزمون نظام مهندسی برق

‌به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب آزمون نظام مهندسی برق، در این مقاله معرفی شده است. برای مشاوره به منظور خرید بهتر حتما ویدیوی رازهای موفقیت را نگاه کرده و با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۴۰۴۱۸۶- ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴

 

1) کتاب های طراحی-نظارت (مشترک)

الف) کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی:

پرفروش ترین و بهترین کتاب‌آزمون با جمع آوری تمام نکات مرتبط با مباحث 13 و 15، ارائه دهها نکته کلیدی، تفکیک سوالات طراحی و نظارت درسنامه کاربردي و بي نظير با پاسخ تشريحي تمامي مسائل و سوالات چالشي از اولين دوره (سال 76) تا آخرين دوره (برای مشاهده جزییات کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی کلیک کنید).

ب) کتاب تاسيسات برق پلاس:

خلاصه سازي شده و سازمان دهي شده مهمترين بخش هاي بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110  به صورت هدفمند با پاسخ تشريحي و طبقه بندي شده مرتبط (برای مشاهده جزییات کتاب تاسيسات برق پلاس کلیک کنید).

ج) کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام‌مهندسی تاسیسات برقی:

پاسخ تشريحي ادوار اخیر آزمون های طراحی و نظارت برای مرور و جمعبندی (برای مشاهده جزییات کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید).

د) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

در ادامه معرفی منابع آزمون نظام‌مهندسی برق،کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی را معرفی می کنیم. این کتاب شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110  (برای مشاهده جزییات  کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)

ه) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است (برای مشاهده جزییات کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید).

 

۲) کتاب های فقط طراحی

الف) کتاب راه آزمون نظام‌مهندسی برق-طراحی:

آموزش کامل به همراه حل تشریحی تمامی پرسش ها به صورت طبقه شده از آذر 73 تا آخرین آزمون مطالب مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه است (برای مشاهده جزییات کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی کلیک کنید)..

ب) کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام‌مهندسی تاسیسات برقی-طراحی:

پاسخ تشریحی پرسش های آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی به منظور مرور و جمع بندی (برای مشاهده جزییات کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق طراحی کلیک کنید).

ج) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

در ادامه معرفی منابع آزمون نظام مهندسی‌ برق، بهترین‌کتاب آزمون نظام مهندسی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی را معرفی می کنیم. این کتاب شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110 (برای مشاهده جزییات  کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)..

د) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است (برای مشاهده جزییات کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)..

 

۳) کتاب های فقط نظارت

الف) کتاب راه آزمون نظام مهندسی‌برق-نظارت:

آموزش کامل به همراه حل تشریحی تمامی پرسش ها به صورت طبقه شده از آذر 73 تا آخرین آزمون مطالب مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه است (برای مشاهده جزییات کتاب راه آزمون نظام مهندسی-نظارت کلیک کنید)..

ب) کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت:

پاسخ تشریحی پرسش های آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی به منظور مرور و جمع بندی (برای مشاهده جزییات کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق نظارت کلیک کنید)..

ج) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

در ادامه معرفی منابع آزمون نظام‌مهندسی برق،کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی را معرفی می کنیم. این کتاب شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110 (برای مشاهده جزییات کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)..

د) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است (برای مشاهده جزییات کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)..

 

4) کتاب های آموزش مباحث

الف) کتاب پرسشنامه مبحث 13:

این کتاب متن کامل مبحث 13 به همراه نزدیک به 800 پرسش از مبحث 13 از اولین دوره (آذر 73) تا آخرین دوره به صورت کاملا طبقه بندی شده و تشریحی می باشد (برای مشاهده جزییات کتاب پرسشنامه طبقه بندی شده مبحث 13 کلیک کنید)..

ب) کتاب پرسشنامه مبحث 15:

در این کتاب فوق العاده، متن کامل مبحث 15 ارائه شده و صدها پرسش از این مبحث مهم کلیدی به صورت طبقه شده و آیین نامه به آیین نامه تشریح شده است (برای مشاهده جزییات کتاب پرسشنامه طبقه بندی شده مبحث 15 کلیک کنید).

ج) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است (برای مشاهده جزییات کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت کلیک کنید)..

د) کتاب تاسيسات برق پلاس:

خلاصه سازي شده و سازمان دهي شده مهمترين بخش هاي کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110  به صورت هدفمند با پاسخ تشريحي و طبقه بندي شده مرتبط (برای مشاهده جزییات کتاب تاسيسات برق پلاس کلیک کنید).

 

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!