فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – طراحی

بدون امتیاز 0 رای
4,130,000 تومان

شبیه سازی کامل کلاس درس آمادگی آزمون نظام مهندسی برق طراحی و نظارت برای مفاهیم مباحث 13 و 15 با حل صدها پرسش ویژه صلاحیت طراحی

6
4,130,000 تومان