فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت

بدون امتیاز 0 رای
4,130,000 تومان

تشریح کامل مفاهیم سخت و پیچیده مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 ویژه آزمون نظام مهندسی برق نظارت با پاسخ تشریحی و طبقه بندی شده صدها پرسش

19
4,130,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت ، چاپ شده…

29
250,000 تومان

کلاس آنلاین رایگان آزمون نظام مهندسی برق

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کلاس آنلاین رایگان آزمون نظام مهندسی برق ، با تدریس مهندس…

4,289
رایگان!

کلاس آنلاین شب امتحان آزمون نظام مهندسی برق

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کلاس آنلاین شب امتحان آزمون نظام مهندسی برق ، با تدریس…

0
500,000 تومان

کلاس آنلاین نخبگان آزمون نظام مهندسی برق

بدون امتیاز 0 رای
17,360,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کلاس آنلاین نخبگان آزمون نظام مهندسی برق ، با تدریس مهندس…

596
17,360,000 تومان

وبینار رایگان بودجه‌بندی آزمون نظام مهندسی برق 1400

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، وبینار رایگان بودجه‌بندی آزمون نظام مهندسی برق 1400، توسط محمد کریمی…

612
رایگان!

وبینار رایگان کلیدواژه آزمون نظام مهندسی برق

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، وبینار رایگان کلیدواژه آزمون نظام مهندسی برق ، با ارائه مهندس…

466
رایگان!