نمونه محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

تاریخ آخرین به روزرسانی
1403/03/20
تعداد مشاهده
457 نفر

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، نمونه محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی برق معرفی شده است

در این پست به ارائه نمونه محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی برق می پردازیم. برای مشاهده نمونه کافی است روی عنوان هر کدام کلیک کنید

 

الف) کتاب های آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

1. کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

چکیده: ارائه درسنامه ای کامل از مهمترین بخش های با مباحث 13 و 15 و مفاهیم مرتبط که جزییات آنها در متن این مباحث ارائه نشده همراه با پاسخ طبقه بندی شده تمامی پرسش ها

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

خرید اقتصادی: توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 4 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

2. کتاب تاسيسات برق پلاس

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

چکیده: خلاصه سازی مهمترین نکات کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (تالیف مهندس آلدیک موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 با طبقه بندی تمامی پرسش های مربوطه

خرید اقتصادی: توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 4 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

3. کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

چکیده: در کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق، سوالات آزمون ها اخیر با پاسخ تشریحی به منظور مرور و جمع بندی مطالعه با ارجاع به منابع اصلی ارائه شده است

خرید اقتصادی: توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 4 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

4. کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

چکیده: در آزمون نظام مهندسی برق، می توان تا 30 تا 60 درصد پرسش ها را با استفاده از کلیدواژه جواب داد. در این کتاب، کلیدواژه تمامی منابع آزمون نظام مهندسی برق با شماره آیین نامه آورده شده است.

خرید اقتصادی: این کتاب در سه مجموعه بسته براساس صلاحیت هست:

بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

 

5. کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

چکیده: در کتاب میکرو تاسیسات برقی خلاصه ای مهمترین نکات منبع عمومی، شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 19، 21 و 22 ویژه آزمون نظام مهندسی برق با پرسش های طبقه بندی شده ارائه شده است.

خرید اقتصادی: این کتاب در سه مجموعه بسته براساس صلاحیت هست:

بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

 

6. کتاب راه آزمون نظام مهندسی-نظارت

دانلود فهرست مطالب

دانلود بخشی از کتاب

صلاحیت: نظارت-اجرا

چکیده: ارائه درسنامه ای کامل برای مباحث 13 و 15 و نشریه 110 و راهنمای مبحث 13 ویژه آزمون نظام مهندسی برق نظارت با پاسخ تشریحی و طبقه بندی پرسش ها

خرید اقتصادی: توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 3 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

7. کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق نظارت

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

چکیده: در کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق  صلاحیت نظارت، سوالات آزمون ها اخیر با پاسخ تشریحی به منظور مرور و جمع بندی مطالعه با ارجاع به منابع اصلی ارائه شده است.

صلاحیت: نظارت-اجرا

خرید اقتصادی: توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 3 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

8. کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی

دانلود فهرست

دانلود بخشی از کتاب

چکیده: کامل ترین کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق طراحی ویژه مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 با گردآوری تمامی مفاهیم از سوالات سالهای قبل

صلاحیت: طراحی

خرید اقتصادی:توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 3 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

9. کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق طراحی

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

چکیده: در کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق  صلاحیت طراحی، سوالات آزمون ها اخیر با پاسخ تشریحی به منظور مرور و جمع بندی مطالعه با ارجاع به منابع اصلی ارائه شده است.

صلاحیت: طراحی

خرید اقتصادی:توصیه می شود با خرید بسته طلائی-تضمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) تهیه شود که این کتاب به همراه 3 جلد کتاب دیگر، فیلم، آزمون آزمایشی و رفع اشکال با تضمین قبولی و کیفیت ارائه می شود.

 

10. کتاب پرسشنامه طبقه بندی شده مبحث 13

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

چکیده: متن کامل مبحث 13 با حل تشریحی تمامی پرسش های این مبحث به صورت طبقه بندی شده و تشریحی از اولین دوره (آذر 73) تا آخرین دوره

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

خرید اقتصادی: با خرید بسته تکمیلی آزمون نظام مهندسی برق می توانید علاوه بر این کتاب، مجموعه کاملی برای تسلط به مباحث 13 و 15 را با با تضمین کیفیت می توانید داشته باشید.

 

11. کتاب پرسشنامه طبقه بندی شده مبحث 15

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخشی از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

خرید اقتصادی: با خرید بسته تکمیلی آزمون نظام مهندسی برق می توانید علاوه بر این کتاب، مجموعه کاملی برای تسلط به مباحث 13 و 15 را با با تضمین کیفیت می توانید داشته باشید.

 

12. کتاب راهنمای جامع مبحث 13

مشاهده فهرست مطالب

مشاهده بخش اول نمونه ای از کتاب

مشاهده بخش دوم نمونه ای از کتاب

مشاهده بخش سوم نمونه ای از کتاب

صلاحیت: طراحی-نظارت-اجرا

خرید اقتصادی: با خرید بسته تکمیلی آزمون نظام مهندسی برق می توانید علاوه بر این کتاب، مجموعه کاملی برای تسلط به مباحث 13 و 15 را با با تضمین کیفیت می توانید داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!