منابع آزمون نظام مهندسی برق از مهندس محمد کریمی

تاریخ آخرین به روزرسانی

1401/10/21

تعداد مشاهده

430 نفر

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، منابع آزمون نظام مهندسی برق از مهندس محمد کریمی معرفی شد

در این مقاله، منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندس کریمی برای آزمون نظام مهندسی برق، معرفی می‌شود. حتما مطلب را کامل تا انتها مطالعه کنید.

الف. محصولات مشترک آزمون‌های طراحی- نظارت

این محصولات برای داوطلبانی است که می‌خواهند در هر دو صلاحیت طراحی و نظارت به صورت همزمان شرکت کنند، داوطلبان این آزمون نیاز نیست محصولات اختصاصی طراحی و اختصاصی نظارت را خریداری نمایند، این محصولات مطالب هر دو را پوشش می‌دهد.

در ادامه به معرفی کامل منابع آزمون نظام مهندسی برق میپردازیم.

 

کتاب‌های مشترک منابع آزمون نظام مهندسی برق:

1) کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی:

پرفروش‌ترین کتاب با جمع آوری تمام نکات مرتبط با مباحث 13 و 15، ارائه دهها نکته کلیدی، تفکیک سوالات طراحی و نظارت درسنامه کاربردي و بي‌نظير با پاسخ تشريحي تمامي مسائل و سوالات چالشي از اولين دوره (سال 76) تا آخرين دوره.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی برق لطفا کلیک کنید).

2) کتاب تاسيسات برق پلاس:

خلاصهسازي شده و سازماندهي شده مهمترين بخشهاي کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110  به صورت هدفمند با پاسخ تشريحي و طبقهبندي شده مرتبط.

( مشاهده جزئیات کامل کتاب تاسيسات برق پلاس لطفا کلیک کنید).

3) کتاب تشریح پرسشهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی:

پاسخ تشريحي ادوار اخیر آزمونهای طراحی و نظارت برای مرور و جمعبندی.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

4) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

در ادامه معرفی منابع آزمون نظام مهندسی برق،کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی را معرفی می کنیم. این کتاب شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110 .

( مشاهده جزئیات کامل کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

5) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسشها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب میکرو تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

 

فیلم مشترک:

فيلم آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي:

کلاس درس کامل، با ارائه تمامی مفاهیم سخت و پیچیده دو مبحث کلید 13 و 15 با حل طبقه بندیشده صدها پرسش از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره بوده که جایگزین بینظیری برای کلاس حضوری است.

( مشاهده جزئیات کامل فيلم آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي لطفا کلیک کنید).

پیشنهاد ویژه مشترک:

در «بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی و نظارت»، علاوه بر تمام این 5 جلد کتاب و فیلم آموزشی، 4 آزمون آزمایشی و رفع اشکال تلگرامی نیز وجود دارد. همچنین این بسته دارای تضمین قبولی، تخفیف حجمی، تضمین کیفیت، آپدیت رایگان و پرداخت اقساطی است.

 

ب. محصولات اختصاصی صلاحیت نظارت

این محصولات، ویژه داوطبانی است که صرفا مایل به شرکت در آزمون نظارت بوده و تمایلی به شرکت در آزمون طراحی ندارد.

 

کتاب‌های منابع آزمون نظام مهندسی برق نظارت:

1) کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت:

آموزش کامل به همراه حل تشریحی تمامی پرسش‌ها به صورت طبقه‌بندی شده از آذر 73 تا آخرین آزمون مطالب مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه است.

( مشاهده جزئیات کامل کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت لطفا کلیک کنید).

2) کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت:

پاسخ تشریحی پرسش‌های آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی به منظور مرور و جمع‌بندی.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-نظارت لطفا کلیک کنید).

3) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110.

  ( مشاهده جزئیات کامل کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

4) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش‌ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب میکرو تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).
 

فیلم نظارت:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت:

این فیلم کلاس درسی کاملی برای آموزش مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 است.

(مشاهده جزئیات کامل فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت لطفا کلیک کنید).

پیشنهاد ویژه نظارت:

در «بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت»، علاوه بر تمام این 4 جلد کتاب و فیلم آموزشی، 4 آزمون آزمایشی و رفع اشکال تلگرامی نیز وجود دارد. همچنین این بسته دارای تضمین قبولی، تخفیف حجمی، تضمین کیفیت، آپدیت رایگان و پرداخت اقساطی است.

 

ج. محصولات اختصاصی صلاحیت طراحی

این محصولات، ویژه داوطبانی است که صرفا مایل به شرکت در آزمون طراحی بوده و تمایلی به شرکت در آزمون نظارت ندارد.

کتاب‌های منابع آزمون نظام مهندسی برق طراحی:

1) کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی:

آموزش کامل به همراه حل تشریحی تمامی پرسش‌ها به صورت طبقه‌بندی شده از آذر 73 تا آخرین آزمون مطالب مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-طراحی لطفا کلیک کنید).

2) کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی:

پاسخ تشریحی پرسش های آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی به منظور مرور و جمع بندی.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی لطفا کلیک کنید).

3) کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی:

شامل کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، مقررات ملی، کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110 (مشاهده جزئیات کامل کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

4) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در ادامه معرفی منابع آزمون نظام مهندسی برق،کتاب میکرو تاسیسات برقی را معرفی می کنیم. در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب میکرو تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

 

فیلم طراحی:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی: این فیلم کلاس درسی کاملی برای آموزش مبحث 13، مبحث 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 است.

(مشاهده جزئیات کامل فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی لطفا کلیک کنید).

 

پیشنهاد ویژه طراحی:

در «بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی»، علاوه بر تمام این 4 جلد کتاب و فیلم آموزشی، 4 آزمون آزمایشی و رفع اشکال تلگرامی نیز وجود دارد. همچنین این بسته دارای تضمین قبولی، تخفیف حجمی، تضمین کیفیت، آپدیت رایگان و پرداخت اقساطی است.

 

د. آموزش اختصاصی مباحث

در این دسته، محصولاتی که دقیقا متن مباحث و منابع اصلی را با پرسش های طبقه بندی شده دارند، قابل مشاهده است.

 

کتاب های مباحث منابع آزمون نظام مهندسی برق:

1) کتاب پرسشنامه مبحث 13:

این کتاب متن کامل مبحث 13 به همراه نزدیک به 800 پرسش از مبحث 13 از اولین دوره (آذر 73) تا آخرین دوره به صورت کاملا طبقه‌بندی شده و تشریحی است.

( مشاهده جزئیات کامل کتاب پرسشنامه مبحث 13 لطفا کلیک کنید).

2) کتاب پرسشنامه مبحث 15:

در این کتاب فوق العاده، متن کامل مبحث 15 ارائه شده و صدها پرسش از این مبحث مهم کلیدی به صورت طبقه‌بندی شده و آیین‌نامه به آیین‌نامه تشریح شده است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب پرسشنامه مبحث 15لطفا کلیک کنید).

3) کتاب میکرو تاسیسات برقی:

در این کتاب به صورت هدفمند، کلیه مفاهیم مرتبط با آزمون نظام مهندسی برق از بین منابع عمومی (شامل قانون نظام مهندسی و مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22) همراه با پاسخ پرسش ها از اولین دوره (سال 73) تا آخرین دوره استخراج شده است.

(مشاهده جزئیات کامل کتاب میکرو تاسیسات برقی لطفا کلیک کنید).

4) کتاب تاسيسات برق پلاس:

خلاصه سازي شده و سازمان دهي شده مهمترين بخش هاي کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و دوم نشریه 110  به صورت هدفمند با پاسخ تشريحي و طبقه‌بندي شده مرتبط .

(مشاهده جزئیات کامل کتاب تاسيسات برق پلاس لطفا کلیک کنید).

 

بسته مباحث منابع آزمون نظام مهندسی برق:

بسته راهنمای جامع مبحث 13:

در این پکیج، آموزش کامل و کلمه به کلمه مبحث 13 به صورت کتاب و فیلم ارائه شده است.

با استفاده از این بسته، علاوه بر آمادگی برای آزمون نظام مهندسی برق، با تحلیل و آموزشهای منحصر بفرد به صورت کامل برای طراحی و نظارت بعد از قبولی در آزمون و اخذ پروانه آماده می‌شود.

(مشاهده جزئیات کامل بسته راهنمای جامع مبحث 13 لطفا کلیک کنید).

پیشنهاد ویژه:

بسته تکمیلی آزمون نظام مهندسی برق: شامل بسته راهنمای جامع مبحث 13، پرسشنامه مبحث 13 و پرسشنامه مبحث 15 بوده که با 30 درصد تخفیف به فروش می رسد.

(مشاهده جزئیات کامل بسته تکمیلی آزمون نظام مهندسی برق لطفا کلیک کنید).

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

2 پاسخ

 1. سلام
  من پکیج مشترک رو خریداری کردم ولی فقط ۴ تا کتاب ارسال شد
  کتاب واژگان کلیدی ارسال نشده

  1. مهندس عزیزم سلام
   در برگه راهنما توضیح داده شده که در حال ویرایشه و نهایتا یک ماه قبل از آزمون به دستتون می رسه
   با تشکر

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!