ثبت‌نام دوره آموزش مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، ثبت‌نام دوره آموزش مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار صورت می گیرد ثبت‌نام دوره دوم آموزش مدرسان‌رسمی و بین المللی ساختمان پایدار تمدید شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهلت ثبت نام این دوره آموزشی را تمدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی […]

error: Content is protected !!