برنامه روزانه کلاس کارشناسی رسمی

تاریخ انتشار

1402/08/03

تعداد مشاهده

391 نفر

 

ویدیوی معرفی کلاس

لینک های مهم

اپلیکیشن آکادمی کریمی

نسخه اندروید اپلیکیشن آکادمی کریمی (کلیک کنید)

نسخه وب ios اپلیکیشن آکادمی کریمی: توجه داشته باشید برای نصب لینک رو کپی و در سافاری پیست کنید بعد گزینه ادد تو هوم اسکرین رو بزنید.

-برای کپی کردن لینک کافیست روی آن کلیک کنید

https://application.mohammad-karimi.com/web-app

نسخه ویندوز اپلیکیشن آکادمی کریمی (کلیک کنید)
اسپات پلیر

کلیک کنید

 

برنامه رشته تاسیسات ساختمانی

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مروز مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس:چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی    کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 1 آذر: : موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی   کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 2 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 3 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 4 آذر: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی(سختی آب) فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز (تا ضربه قوچ) کلاس: مفاهیم مکانیک         نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 5 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 6 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز فصل سوم. پمپ (تا ابتدای منحنی های پمپ)          کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 7 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم پمپ مفاهیم مکانیک                                نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 8 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم. مرور مطالب مهم پمپ که در کلاس آفلاین بود فصل چهارم: حرارت مرکزی تا پایان بخش حجم منبع انبساط        کلاس: مفاهیم مکانیک      نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 9 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 10 آذر: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 11 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی تا بخش محاسبه میزان مصرف دیگ بخار                   کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 12 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 13 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی فصل پنجم:تبرید و سردخانه                                  کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 14 آذر:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 15 آذر: موضوع تدریس: فصل پنجم :تبرید و سردخانه                                                                  کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 16 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه17 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 18 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع مفاهیم مکانیک                                                      کلاس:مفاهیم مکانیک                نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 19 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 20 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                         کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 21 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 22 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                       کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 23 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 24 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 25 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی                                                                       کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 26 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 27 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی (تا پایان کتاب)                                                کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 28 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 29 آذر: موضوع تدریس: مرور مطالب مهم و جمع بندی                                                                   کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنج شنبه 29 آذر: مرور مطالب تدریس شده

جمعه30 آذر: مرور مطالب تدریس شده

برنامه مرور رشته تاسیسات ساختمانی:
شنبه 2 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل یک
یکشنبه 3 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل دوم
دوشنبه 4 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل سوم و چهارم
سه شنبه 5 دی: کتاب مفاهیم برق، مروز فصل پنجم تا ابتدای جبران سازی توان راکتیو صفحه 152
چهارشنبه 6 دی: کتاب مفاهیم برق، ادامه فصل 5 از ابتدای جبران سازی توان راکتیو صفحه 152 تا انتهای فصل پنجم
پنجشنبه 7 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل یک
جمعه 8 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل دوم
شنبه 9 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل سوم و چهارم
یکشنبه 10 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل پنجم  تا ابتدای انواع برج خنک کننده صفحه 199
دوشنبه 11 دی: آزمون آزمایشی
سه شنبه 12 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل ششم از ابتدای انواع برج خنک کننده تا انتهای فصل هفتم
چهارشنبه 13 دی: آزمون آزمایشی

 

برنامه رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین       کلاس: مفاهیم برق                 نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق                نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر           کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس: فصل پنجم مفاهیم برق و فصل اول مفاهیم صنایع نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی                کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی    کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 1 آذر: : موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی   کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 2 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 3 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 4 آذر: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی(سختی آب) فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز (تا ضربه قوچ) کلاس: مفاهیم مکانیک         نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 5 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 6 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز فصل سوم. پمپ (تا ابتدای منحنی های پمپ)        کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 7 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم پمپ مفاهیم مکانیک            نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 8 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم. مرور مطالب مهم پمپ که در کلاس آفلاین بود فصل چهارم: حرارت مرکزی تا پایان بخش حجم منبع انبساط        کلاس: مفاهیم مکانیک      نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 9 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 10 آذر: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 11 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی تا بخش محاسبه میزان مصرف دیگ بخار                          کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 12 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 13 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی فصل پنجم:تبرید و سردخانه                                         کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 14 آذر:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 15 آذر: موضوع تدریس: فصل پنجم :تبرید و سردخانه                                                                        کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 16 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 17 آذر: موضوع تدریس: فصلهای چهارم و پنجم مفاهیم صنایع  نحوه برگزاری:  آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 18 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع مفاهیم مکانیک                                                      کلاس:مفاهیم مکانیک                نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 19 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 20 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                         کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 21 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 22 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                       کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 23 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 24 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 25 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی                                                                       کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 26 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 27 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی (تا پایان کتاب)                                                کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 28 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 29 آذر: موضوع تدریس: مرور مطالب مهم و جمع بندی                                                                   کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنج شنبه 29 آذر: مرور مطالب تدریس شده

جمعه 30 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

برنامه مرور رشته کارخانجات:

شنبه 2 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل یک و فصل دو تا ابتدای ترانسفورماتورهای سه فاز صفحه 70

یکشنبه 3 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور ادامه فصل دوم از ترانسفورماتورهای سه فاز صفحه 70 و فصل سوم و چهارم 

دوشنبه 4 دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل پنجم و ششم

سه شنبه 5 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل یک و دو

چهارشنبه 6 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل سوم و چهارم

پنجشنبه 7 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل پنجم تا ابتدای انواع برج خنک کننده صفحه 197

جمعه 8 دی: کتاب مفاهیم مکانیک، مرور فصل ششم از ابتدای انواع برج خنک کننده تا انتهای فصل هفتم

شنبه 9 دی: کتاب مفاهیم صنایع و کارخانجات، مرور فصل یک، دو و سه  تا ابتدای جوش کاری صفحه 78

یکشنبه 10 دی: کتاب مفاهیم صنایع و کارخانجات، مرور فصل سه از ابتدای جوش کاری صفحه 78 ، مرور فصل چهارم و فصل پنجم

دوشنبه 11 دی: آزمون آزمایشی

سه شنبه 12 دی: کتاب مفاهیم صنایع و کارخانجات، مرور فصل ششم، هفتم و هشتم

چهارشنبه 13 دی: آزمون آزمایشی

برنامه رشته برق، الکترونیک و مخابرات

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق        نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق            نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مروز مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق           نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس:چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی                     کلاس: مفاهیم برق                                   نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مدارهای الکتریکی                 کلاس:مفاهیم الکترونیک و مخابرات               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 1 آذر: موضوع تدریس: فصل اول. مدارهای الکتریکی                  کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات              نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 2 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 3 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 4 آذر: موضوع تدریس: فصل اول مدارهای الکتریکی- فصل دوم: الکترونیک  کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات         نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  5 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه  6 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم: الکترونیک    کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 7 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 8 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم: الکترونیک    کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 9 آذر: مرور مطالب تدریس شده

جمعه 10 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 11 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم: اکترونیک       کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 12 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 13 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم: الکترونیک        کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات          نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 24 آذر:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 15 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم: الکترونیک       کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات        نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 16 آذر:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 17 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم مخابرات نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 18 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم: مدارهای منطقی   کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات        نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 19 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه20 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم: مدارهای منطقی  کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات       نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه21 آذر:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه22 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم: مدارهای منطقی و فصل چهارم مخابرات  کلاس:مفاهیم الکترونیک و مخابرات      نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه23 آذر:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 24 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم: مخابرات نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 25 آذر: موضوع تدریس: فصل آخر: مخابرات  کلاس: مفاهیم الکترونیک و مخابرات              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 26 آذر: مروز مطالب تدریس شده

برنامه مرور رشته الکترونیک و مخابرات:

چهارشنبه 29 آذر: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل یک

پنجشنبه 30 آذر: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل دوم تا ابتدای راه اندازی موتورهای القایی صفحه 82

جمعه 1دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل دوم از ابتدای راه اندازی موتورهای القایی صفحه 82 تا انتهای فصل سوم

شنبه 2دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل چهارم  و پنجم تا ابتدای افت ولتاژ هادی صفحه 170

یکشنبه 3دی: کتاب مفاهیم برق، مرور فصل پنج از ابتدای افت ولتاژ هادی تا انتهای فصل

دوشنبه 4دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل یک

سه شنبه 5دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل دوم تا ابتدای تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس پایین صفحه 77

 چهارشنبه 6دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل دوم از ابتدای تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس پایین صفحه 77  تا ابتدای تقویت کننده های تفاضلی صفحه 106

پنجشنبه 7دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل دوم از ابتدای تقویت کننده های تفاضلی صفحه 106 تا ابتدای رسم نمودار بود عامل ها صفحه 136

جمعه 8 دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل دوم از ابتدای رسم نمودار بود عامل ها صفحه 136 تا انتهای فصل سوم

شنبه 9دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل چهارم تا ابتدای مایکروویو صفحه 208

یکشنبه 10دی: کتاب مفاهیم الکترونیک، مرور فصل چهارم از ابتدای مایکروویو صفحه 208 تا انتهای فصل

دوشنبه 11دی: آزمون آزمایشی

سه شنبه 12دی: مرور مطالب

چهارشنبه 13 دی: آزمون آزمایشی

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!