روز‌
ساعت
دقیقه‌
ثانیه‌

برنامه روزانه کلاس کارشناسی رسمی

تاریخ انتشار

3 آبان 1402

تعداد مشاهده

144 نفر

برنامه روزانه کلاس کارشناسی رسمی

 

ویدیوی معرفی کلاس

لینک های مهم

اپلیکیشن آکادمی کریمی

نسخه اندروید اپلیکیشن آکادمی کریمی (کلیک کنید)

نسخه وب ios اپلیکیشن آکادمی کریمی: توجه داشته باشید برای نصب لینک رو کپی و در سافاری پیست کنید بعد گزینه ادد تو هوم اسکرین رو بزنید.

-برای کپی کردن لینک کافیست روی آن کلیک کنید

https://application.mohammad-karimi.com/web-app

نسخه ویندوز اپلیکیشن آکادمی کریمی (کلیک کنید)
اسپات پلیر

کلیک کنید

 

برنامه رشته تاسیسات ساختمانی

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مروز مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس:چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی مکانیک    کلاس:  مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مرور مطالب تدریس شده

 

برنامه رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس: فصل پنجم مفاهیم برق و فصل اول مفاهیم صنایع نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی                کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی    کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 1 آذر: : موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی   کلاس: مفاهیم مکانیک           نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 2 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 3 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 4 آذر: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی تاسیسات مکانیکی(سختی آب) فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز (تا ضربه قوچ) کلاس: مفاهیم مکانیک         نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 5 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 6 آذر: موضوع تدریس: فصل دوم. سیستم انتقال آب و گاز فصل سوم. پمپ (تا ابتدای منحنی های پمپ)               کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 7 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم پمپ مفاهیم مکانیک                                                 نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 8 آذر: موضوع تدریس: فصل سوم. مرور مطالب مهم پمپ که در کلاس آفلاین بود فصل چهارم: حرارت مرکزی تا پایان بخش حجم منبع انبساط        کلاس: مفاهیم مکانیک      نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 9 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 10 آذر: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 11 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی تا بخش محاسبه میزان مصرف دیگ بخار                                کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 12 آذر: مرور مطالب تدریس شده

دوشنبه 13 آذر: موضوع تدریس: فصل چهارم. حرارت مرکزی فصل پنجم:تبرید و سردخانه                                             کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 14 آذر:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 15 آذر: موضوع تدریس: فصل پنجم :تبرید و سردخانه                                                                             کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 16 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 17 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 18 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع مفاهیم مکانیک                                                                   کلاس:مفاهیم مکانیک                نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 19 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 20 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                                     کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 21 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 22 آذر: موضوع تدریس: فصل ششم: تهویه مطبوع                                                                                  کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه 23 آذر: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 24 آذر: مرور مطالب تدریس شده

شنبه 25 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی                                                                                کلاس: مفاهیم مکانیک              نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 26 آذر: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 27 آذر: موضوع تدریس: فصل هفتم. تاسیسات بهداشتی (تا پایان کتاب)                                                       کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 28 آذر: مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه 29 آذر: موضوع تدریس: مرور مطالب مهم و جمع بندی                                                                          کلاس: مفاهیم مکانیک               نحوه برگزاری:آنلاین

برنامه رشته برق، الکترونیک و مخابرات

دوشنبه 8 آبان:   موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه 9 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 10 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مبانی برق-فصل دوم: ماشین- برگزاری کوییز فصل اول   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 11 آبان: مشاهده ویدیوی کلاس و بازآموزی

جمعه 12 آبان: مروز مطالب تدریس شده

شنبه 13 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه  14 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه  15 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

سه شنبه  16 آبان: مروز مطالب تدریس شده

چهارشنبه 17 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

پنج شنبه 18 آبان: مروز مطالب تدریس شده

جمعه 19 آبان: موضوع تدریس: فصل سوم و چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 20 آبان: موضوع تدریس: فصل دوم. ماشین   کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 21 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه22 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه23 آبان:مرور مطالب تدریس شده

چهارشنبه24 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر        کلاس:  مفاهیم برق              نحوه برگزاری:آنلاین

پنجشنبه25 آبان:مرور مطالب تدریس شده

جمعه 26 آبان: موضوع تدریس:چهارم مفاهیم برق نحوه برگزاری: آفلاین در اسپات پلیر آپلود شده

شنبه 27 آبان: موضوع تدریس: فصل آخر. تاسیسات الکتریکی کلاس: مفاهیم برق               نحوه برگزاری: آنلاین

یکشنبه 28 آبان: مروز مطالب تدریس شده

دوشنبه 29 آبان: موضوع تدریس: فصل اول. مدارهای الکتریکی    کلاس:  مفاهیم الکترونیک و مخابرات              نحوه برگزاری:آنلاین

سه شنبه 30 آبان: مرور مطالب تدریس شده

آموزش رایگان رویت
آموزش رایگان کارشناسی رسمی
نقشه راه بازار کار نظام مهندسی برق

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!