آزمون های آزمایشی چهار مرحله ای به صورت آفلاین برگزار می شود، روز های ۵، ۷، ۹ و ۱۱ تیرماه سوالات و پاسخ ها در همین لینک آپلود می شود لطفا سوالات را در اختیار دیگران قرار ندهید.

آزمون های اول و سوم ویژه نظارت و آزمونهای دوم و چهارم ویژه طراحی می می باشد. اکیدا به داوطلبان توصیه می شود فارغ از صلاحیتی که ثبت نام کرده اند حتما در هر ۴ آزمون شرکت کنند چرا تعداد قابل توجهی از سوالات در آزمونهای طراحی و نظارت مشترکدمی باشد

سوالات آزمون اول

پاسخ آزمون اول

 

سوالات آزمون دوم

پاسخ آزمون دوم

 

سوالات آزمون سوم

پاسخ آزمون سوم

 

سوالات آزمون چهارم

پاسخ آزمون چهارم