دوره ها و بسته های آمادگی ویژه آزمون کارشناس رسمی برق

دوره ها و بسته های آمادگی ویژه آزمون کارشناس رسمی برق

مهندسین برق می توانند در آزمون کارشناسی رسمی برق، در سه رشته مختلف و متفاوت قبول شده و به فعالیت در آن بپردازند. آکادمی مهندس کریمی، علاوه بر ارایه یک بسته رایگان آزمون کارشناسی رسمی برق (کلیک کنید)، بسته ها و کلاس های تضمینی جامعی را برای این آزمون در نظر گرفته است که در […]

error: Content is protected !!