اعتبار پروانه و موفقیت پس از دریافت پروانه

اعتبار پروانه و موفقیت پس از دریافت پروانه

در این مقاله، در مورد اعتبار ذاتی پروانه نظام مهندسی و چگونگی موفقیت افرادی که دارای این پروانه می‌باشند، صحبت خواهد شد.   1) اعتبار الف) ورود به بازار کار حرفه‌ای: مهم‌ترین دلیل اعتبار پروانه نظام مهندسی، امکان ورود به یک بازار کار کاملاً حرفه‌ای و تخصصی ‌می‌باشد. البته در حال حاضر افرادی بدون دارا […]

 ارجاع کار در نظام مهندسی

پروژه‌های طراحی و نظارت تاسیسات برقی از طرف سازمان نظام مهندسی، از طریق کارتابل شخصی فرد دارای پروانه اشتغال، به وی معرفی ‌می‌شود؛ که به آن اصطلاحا ارجاع کار گفته ‌می‌شود. این ارجاع دارای قواعد و مقررات خاصی است، که در اینجا مورد تحلیل و بررسی قرار ‌می‌گیرد. برای دریافت جزییات  بازار کار نظام مهندسی […]

حقوقی کردن پروانه

حقوقی کردن پروانه نظام مهندسی

حقوقی کردن پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی حقوقی کردن پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی،و ورود به بازار کار نظام مهندسی برق  همان قراردادی است که میان یک شرکت مهندسی و شخصی که دارای پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی ‌می‌باشد. منعقد ‌می‌گردد. البته از این قرارداد، به اشتباه، با عنوان اجاره پروانه و فروش پروانه نظام […]

راهنمای مراحل اخذ پروانه نظام مهندسی برق

پروانه نظام مهندسی برق

مراحل اخذ پروانه نظام مهندسی را در نوشته ی زیر خواهید خواند الف) قبولی در آزمون نظام مهندسی: در مطالب قبلی، نحوه قبولی در این آزمون به‌صورت کامل تشریح شد. بیان کردیم که شرط اصلی جهت اخذ پروانه نظام مهندسی، و پس از آن ورود به بازار کار نظام مهندسی برق ،  قبولی در این آزمون […]

error: Content is protected !!