مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق برای کاربران توضیح داده شده است مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) یکی از منابع عمومی آزمون نظام مهندسی برق محسوب می شود که در مقاله پیش رو به بررسی تحلیلی و دقیق آن می […]

error: Content is protected !!