سامانه آزمون کارشناسی رسمی

سامانه آزمون کارشناسی رسمی

یکی از اقدامات برای شروع قبولی در آزمون کارشناسی رسمی ثبت نام مراحل مختلف این در سامانه های مربوطه است که در این مقاله به معرفی این سامانه می پردازیم.   سامانه پیامکی برای اطلاع از زمان برگزاری و تمام اخبار اختصاصی کارشناسی رسمی، کافیست عدد 7 را به 90002617 ارسال کنید.   آزمون کتبی […]

error: Content is protected !!