رشته های مجاز آزمون کارشناسی رسمی

رشتههای مجاز آزمون کارشناس رسمی

اساسا  آزمون کارشناسی رسمی برق (کلیک کنید) در سه رشته برگزار می شود که در ادامه به معرفی رشته های تحصیلی مجاز برای شرکت در این آزمون ها می پردازیم   رشته برق، الکترونیک و مخابرات مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد 31194) مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت (کد 34781) مهندسی تکنولوژی مخابرات (کد 31204) مهندسی تکنولوژی […]

error: Content is protected !!