کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی – نظارت-اجرا

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی –…

74
340,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی ، به نویسندگی…

11
250,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت ، چاپ شده…

23
250,000 تومان

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی برق

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی برق ،…

131
800,000 تومان

کتاب راه آزمون نظام مهندسی – طراحی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

کامل ترین کتاب اختصاصی آزمون نظام مهندسی برق طراحی ویژه مباحث 13 و 15، راهنمای مبحث 13 و نشریه 110 با گردآوری تمامی مفاهیم از سوالات سالهای قبل

59
600,000 تومان

کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق – نظارت

5.00 1 رای
600,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق – نظارت ، به نویسندگی…

145
600,000 تومان