بسته هدیه پایه

مقدمه

چی بخونم؟(کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

در این بخش به معرفی منابع آزمون نظام مهندسی برق ، تحلیل آزمونهای قبلی و معرفی منابع آزمون می پردازیم.

فصل اول

1. مفاهیم و محاسبات پایه بخش اول (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

در این فصل، مفاهیم پایه و محاسبات پایه تدریس می شود که از این مطالب سوالات بسیاری در آزمون نظام مهندسی برق مطرح می شود. واحدهای اندازه گیری ،محاسبات ریاضی،تعاریف مهم و …

2.مفاهیم و محاسبات پایه بخش دوم (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

3.مفاهیم و محاسبات پایه بخش سوم (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

4.مدار الکتریکی (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق )

5.قوانین بنیادی (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

6.روابط کاربردی (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

7.فازور و اعداد مختلط (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

8.اتصالات (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

فصل دوم

1.سیم و کابل (فهرست مطالب)فصل دوم کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق

2.سطح مقطع کابل(کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق )

3.افت ولتاژ (کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق )

4.کابل کشی(کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

5.رنگ عایق کابل(کتاب مفاهیم پایه آزمون نظام مهندسی برق)

3
4
5

دریافت و دانلود بقیه فصول به صورت کاملا رایگان از طریق اپلیکیشن آکادمی کریمی

error: Content is protected !!