آکادمی کسب و کار برقی مهندس محمد کریمی، در راستای سیاست های قانون مند کردن کلیه فعالیت های خود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای تمامی فعالیت های خود نموده است. در اینجا، اصلی ترین مجوزهای اخذ شده قابل مشاهده بوده که این فهرست در حال تکمیل شدن است.

نماد اعتماد الکترونیک(اینماد)

ارگان صادرکننده: وزارت صمت

کارکرد: امنیت پرداخت های اینترنتی

سند: اینجا کلیک کنید

مجوز ساماندهی

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: تاید اصالت سایت

سند: اینجا کلیک کنید

 مجوز نشر کتاب

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: اجازه انتشار کتاب

سند: اینجا کلیک کنید

مجوز نشر دیجیتال

ارگان صادرکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد

کارکرد: اجازه انتشار محتوای دیجیتال

سند: اینجا کلیک کنید