دفتر برنامه ریزی کلاس آنلاین آزمون نظام مهندسی برق

تاریخ آخرین به روزرسانی
1403/02/11
تعداد مشاهده
157 نفر

دفتر برنامه ریزی کلاس آنلاین نخبگان کد10

شنبه 8 اردیبهشت: جلسه تست

موضوع تدریس: تست و آمادگی حضور در کلاس

نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن ساعت برگزاری کلاس: 18

دوشنبه 10 اردیبهشت: جلسه اول

موضوع تدریس: فصل اول. توان و بار مصرفی تا کنتور برق

کتاب: درسنامه
نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن

سه شنبه 11 اردیبهشت:

مشاهده ی ویدئو کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 12 اردیبهشت: جلسه دوم

موضوع تدریس: فصل اول. ادامه ی جلسه ی قبل تا پایان تعرفه های برق

کتاب: درسنامه
نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن

پنجشنبه 13اردیبهشت:مشاهده ی ویدئو کلاس و بازآموزی جلسات قبل و رفع اشکال
جمعه 14 اردیبهشت:بازآموزی مطالب تدریس شده

 

شنبه 15 اردیبهشت: جلسه سوم

موضوع تدریس: فصل دوم . درسنامه ادامه ی جلسه ی قبل تا طول هادی

نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن

یک شنبه 16 اردیبهشت:

مشاهده ی ویدئو کلاس و بازآموزی

دوشنبه 17 اردیبهشت: جلسه چهارم

موضوع تدریس: فصل دوم. درسنامه ادامه ی جلسه ی قبل تا اواسط بخش افت ولتاژ هادی

کتاب: درسنامه
نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن

سه شنبه 18 اردیبهشت:

مشاهده ی ویدئو کلاس و بازآموزی

چهارشنبه 19 اردیبهشت: جلسه پنجم

موضوع تدریس:

کتاب: درسنامه
نحوه برگزاری: آنلاین در اپلیکیشن

پنجشنبه 20 اردیبهشت:مشاهده ی ویدئو کلاس و بازآموزی جلسات قبل و رفع اشکال
جمعه 21 اردیبهشت:بازآموزی مطالب تدریس شده

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!