کتاب پرسشنامه طبقه‌بندی شده مبحث 13

متن کامل مبحث 13 با حل تشریحی تمامی پرسش های این مبحث به صورت طبقه بندی شده و تشریحی از اولین دوره (آذر 73) تا آخرین دوره

23
450,000 تومان

کتاب پرسشنامه طبقه‌بندی شده مبحث 15

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب پرسشنامه طبقه‌بندی شده مبحث 15 ، به نویسندگی محمد کریمی…

18
350,000 تومان

کتاب تاسيسات برق پلاس

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تاسيسات برق پلاس ، به صورت جزوه به نویسندگی محمد…

93
390,000 تومان

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی – نظارت-اجرا

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی –…

78
340,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

به گزارش دپارتمان‌ آزمون‌های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش‌‌های آزمون نظام مهندسی برق طراحی ، به نویسندگی محمد…

17
250,000 تومان

کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب تشریح پرسش‌های آزمون نظام مهندسی برق نظارت ، چاپ شده…

29
250,000 تومان

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی برق

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی برق ،…

142
800,000 تومان