آموزشی رایگان آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ایگنیتور(ignitor)

روشن شدن لامپ گازی نيازمند اعمال ولتاژ جرقه با دامنه مشخص می باشد.جهت راه اندازی لامپ های بخارسدیم و متال

ادامه مطلب »

چرا آکادمی کریمی خاص هست؟

error: Content is protected !!