راهنمای دریافت بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق

به صورت رایگان

ورود به اپلیکیشن

پس از ورود به اپلیکیشن وارد قسمت محصولات رایگان  شوید. 

انتخاب بسته پایه

روی بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق کلیک کنید 

بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق

تمامی فصول بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق به ارزش  1.950.000 تومان را به صورت کاملا رایگان  در اختیار دارید 

3