راهنمای دریافت بسته پایه آزمون نظام مهندسی برق

به صورت رایگان

ورود به اپلیکیشن

پس از ورود به اپلیکیشن وارد قسمت محصولات رایگان  شوید. 

انتخاب بسته پایه

روی بسته پایه مورد نظر کلیک کنید 

بسته پایه مورد نظر در اختیار شماست

تمامی فصول بسته پایه را به صورت کاملا رایگان در اختیار دارید !!!

3