روز‌
ساعت
دقیقه‌
ثانیه‌

مهم ‌ترین مشکلات حقوقی بین کارگر و کارفرما در محیط کار و کسب و کارها

مشکلات حقوقی

تعریف کارگر و کارفرما در نظام اقتصادی کشور ایران به طور کلی، در نظام اقتصادی کشور ایران آمده است که کارگر فردی است که با توجه به درخواست کارفرما کار می‌ کند و در حقوق می ‌گیرد. لازم به ذکر است که کارگر به توجه آیین‌ نامه یک شخص حقیقی است و نمی ‌توان یک […]

error: Content is protected !!