آزمون استخدام شرکت‌های وابسته به نیروگاه شهر ری

آزمون استخدام شرکت‌های وابسته به نیروگاه شهر ری

آزمون استخدام شرکت‌های وابسته به نیروگاه شهر ری توسط دو شرکت پيام‌آوران رسالت و كيميا‌ مهر‌ باستان انجام می‌شود. در این آزمون از داوطلبان استخدام مهندس برق پذیرش انجام می‌شود. شركت‌هاي پيام‌آوران رسالت و كيميا‌ مهر‌ باستان در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود (در محدوده باقرشهر شهرستان ری)، جهت قراردادهاي حفاظت فيزيكي(پست […]

error: Content is protected !!