محاسبه ظرفیت پذیرش و نمره در آزمون کارشناسی رسمی

ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی رسمی

در مقاله پیش رو، اطلاعات کاملی در مورد ظرفیت پذیرش و چگونگی نمره در آزمون کارشناسی رسمی ارایه می شود. سامانه پیامکی برای اطلاع ظرفیت پذیرش و نحوه محاسبه نمره در جدید ترین آزمون کارشناسی رسمی، عدد 7 را به سامانه 90002617 ارسال کنید. برای دریافت ویدئو آموزشی رایگان اطلاعات خود را وارد کنید    […]

error: Content is protected !!