بازار کار مدیر شبکه ‌های ارتباطی (مخابراتی) به چه شکل  است؟

1-اطلاعات اولیه و معرفی شغل مدیر شبکه ‌های ارتباطی یکی از فرصت های شغلی بازار کار رشته برق، مدیر شبکه ارتباطی یا مخابراتی است. مدیر شبکه ارتباطی یا مخابراتی باید درباره سیستم‌های کابل‌کشی دیتا و صوت اطلاعات کافی و لازم داشته باشد. مدیر شبکه ‌های ارتباطی فردی است که فناوری بی ‌سیم در علم مخابرات […]

error: Content is protected !!