آغاز اجرای مبحث 22 و درآمد جدید برای مهندسین

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، آغاز اجرای مبحث 22 و درآمد جدید برای مهندسین اعلام شد احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامه ای به مهندس علی رضا میرجعفری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، دستور آغاز اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را به صورت پایلوت در […]

error: Content is protected !!