ثبت‌نام دوره آموزش مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، ثبت‌نام دوره آموزش مدرسان رسمی و بین المللی ساختمان پایدار صورت می گیرد ثبت‌نام دوره دوم آموزش مدرسان‌رسمی و بین المللی ساختمان پایدار تمدید شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهلت ثبت نام این دوره آموزشی را تمدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی […]

آغاز اجرای مبحث 22 و درآمد جدید برای مهندسین

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، آغاز اجرای مبحث 22 و درآمد جدید برای مهندسین اعلام شد احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامه ای به مهندس علی رضا میرجعفری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، دستور آغاز اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را به صورت پایلوت در […]

error: Content is protected !!