تعرفه نظام مهندسی

انتقاد از تعرفه

انتقاد رییس سازمان نظام مهندسی از دخالت‌ های دولت در تصمیمات سازمان نظام مهندسی دکتر حمزه شکیب : نمی‌توان دستوری گفت که شما حتما باید با این مبلغ نظارت کنید.   دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی با انتقاد از دخالت‌های دولت در تصمیمات سازمان نظام مهندسی گفت : نمی‌توان دستوری گفت که شما […]

error: Content is protected !!