کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید فیوز جدا کننده

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟ توضیح داده شده است کلید فیوز جدا کننده یا Fuse Disconnector Switch از یک فیوز کاردی یا ذوب شونده و یک کلید قطع بار ساخته شده است. کلیدهای قطع کننده را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که در […]

error: Content is protected !!