تاریخ ثبت‌نام مجدد آزمون نظام مهندسی مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبتنام مجدد

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، تاریخ ثبت‌نام مجدد آزمون نظام مهندسی مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد تاریخ ثبت‌نام مجدد آزمون نظام مهندسی مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد. با توجه به تعویق آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت ۱۴۰۰ بدلیل شیوع بیماری کرونا، این آزمون به مرداد ماه ۱۴۰۰ موکول شده بود. امروز دفتر مقررات […]

error: Content is protected !!