برای ایثارگران مشمول قرارداد کار درخواست شماره مستخدم مهیا شد!

برای ایثارگران مشمول قرارداد کار شرکتی پیمانکاری/ طرح عمرانی/ قراردادی تمام وقت/ پیمانی و رسمی آزمایشی درخواست شماره مستخدم از محل بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ مهیا شد!  در اطلاعیه‌ای که در سامانه کارمند ایران درج شد، گفته شده است که: «با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و […]

error: Content is protected !!