امریه سربازی وزارت نیرو 1400

ثبت نام امریه سربازی وزارت نیرو در سال 1400 آغاز شد. ثبت نام امریه سربازی وزارت نیرو  از بین داوطلبان سرباز امریه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش دارد. تاریخ اعزام یکم شهریورماه سال 1400 است. داوطلبان این امریه می تونند با مراجعه به سایت وزارت نیرو از تاریخ 1400/03/29 الی 1400/04/12 ثبت نام […]

error: Content is protected !!