شغل طراحی و نصب سیستم اعلام حریق چیست؟

اعلام حریق

سیستم اعلام حریق برای اینکه بتواند در کمترین زمان ممکن آتش‌سوزی را اطلاع دهد، باید دارای تعدادی دستگاه باشد. این تجهیزات در کنار یکدیگر به هنگام وجود دود، آتش‌سوزی، مونوکسیدکربن یا سایر موارد اضطراری برای تشخیص و هشدار به افراد از طریق وسایل دیداری و صوتی کار می‌کنند.  فردی که شغل اعلام حریق را انتخاب […]

error: Content is protected !!