قبولی در آزمون ورود به حرفه شرط صلاحیت اجرا

شرط صلاحیت اجرا

با توجه به پیشنهاد معاون محترم مسکن و ساختمان و تایید مقامات ارشد وزارت در سال ۱۴۰۰، شرط شرکت در آزمون‌های ورود به حرفه جهت دریافت صلاحیت اجرا در زمینه‌های تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان الزامی گردیده است.   متن نامه ها به شرح زیر است : جناب آقای دکتر مانی فر مدیر کل محترم […]

صلاحیت جدید برای مهندسین برق

صلاحیت جدید برای مهندسین برق

دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی| صلاحیت جدید برای مهندسین برق، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به معاون وزیر راه و شهرسازی، خواستار اضافه شدن صلاحیت خدمات فنی آزمایشگاهی در رشته برق شد جناب آقای دکتر محمود زاده معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع: صلاحیت خدمات […]

نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی

انتخابات هیات مدیره سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ها از دوم مهرماه ، در حال آغاز شده که براساس قانون از نامزدی کارکنان برخی دستگاه های اجرایی که دارای تعارض منافع باشند جلوگیری شده است نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی انتخابات هیات مدیره سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ها در حالی از روز دو مهرماه […]

error: Content is protected !!