آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی

آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی منتشر شد احمد خرم، رئیس سازمان نظام ساختمان کشور، در نامه‌ای با روسای سازمان‌های نظام مهندسی‌های سراسر کشور، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی را ابلاغ کرد. متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: آیین نامه […]

error: Content is protected !!