جشنواره فروش به مناسبت روز مهندس

سال 1403 رو با قدرت شروع کن !

محصولات آزمون نظام مهندسی برق

دوره

قیمت

خرید

کلاس آنلاین مشترک

  19980   9،990

خرید 👆

توضیحات

کلاس آنلاین نخبگان آزمون نظام مهندسی برق  شامل  90 ساعت کلاس آنلاین ویژه صلاحیت طراحی و نظارت 

کلاس آفلاین مشترک

17،980   8،990

خرید 👆

توضیحات

کلاس آفلاین نخبگان آزمون نظام مهندسی برق  شامل  90 ساعت کلاس آفلاین ویژه صلاحیت طراحی و نظارت 

بسته تضمینی مشترک

9،985  5،990

خرید 👆

توضیحات

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت – طراحی (مشترک) شامل کتاب – فیلم – آزمون آزمایشی ، رفع اشکال آنلاین ، و گارانتی قبولی  

بسته تضمینی نظارت

9،150   5،490

خرید 👆

توضیحات

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق – نظارت شامل کتاب – فیلم – آزمون آزمایشی ، رفع اشکال آنلاین ، و گارانتی قبولی  

بسته تضمینی طراحی

9،150   5،490

خرید 👆

توضیحات

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق – طراحی شامل کتاب – فیلم – آزمون آزمایشی ، رفع اشکال آنلاین ، و گارانتی قبولی  

بسته مرور تضمینی

5،990   2،990

خرید 👆

توضیحات

بسته مرور تضمینی آزمون نظام مهندسی برق ،شامل : کتاب، فيلم آمادگی آزمون، آزمون آنلاين و اشکال تلگرامي

محصولات آزمون کارشناسی رسمی

دوره

قیمت

خرید

کلاس آفلاین کارخانجات

  19970   6،990

خرید 👆

توضیحات

90 ساعت کلاس 

شامل جزوه و آزمون های آزمایشی 

حل سوالات تالیفی 

کلاس آفلاین تاسیسات

17،700   6،200

خرید 👆

توضیحات

90 ساعت کلاس 

شامل جزوه و آزمون های آزمایشی 

حل سوالات تالیفی 

کلاس آفلاین الکترونیک

17،700  6،200

خرید 👆

توضیحات

90 ساعت کلاس 

شامل جزوه و آزمون های آزمایشی 

حل سوالات تالیفی 

بسته تضمینی کارخانجات

13،310   5،990

خرید 👆

توضیحات

بسته تضمینی کارشناس رسمی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات

بسته تضمینی تاسیسات

12،200   5،200

خرید 👆

توضیحات

بسته تضمینی کارشناس رسمی  تاسیسات ساختمان

بسته  تضمینی الکترونیک

12،200   5،200

خرید 👆

توضیحات

بسته تضمینی کارشناس رسمی  برق الکترونیک و مخابرات 

محصولات بازار کار نظام مهندسی برق

دوره

قیمت

خرید

مگا پک ناظر تاسیسات الکتریکی

  10   3،990

خرید 👆

توضیحات

ناظر شو ، اصول گزارش نویسی کنترل و اجرای نقشه تاسیسات الکتریکی

مبحث 13 ویژه برقکاران

5،500   1،990

خرید 👆

توضیحات

مبحث 13 ویژه برقکاران 

error: Content is protected !!