ارتینگ

انواع همبندی
Mohammad Karimi

انواع همبندی

همبندی چیست؟  همبندی همپتانسیل کننده (Equipotential Bonding) به معنی اتصال بدنه‌ها، سازه‌ها و تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی فلزی که

ادامه مطلب »

چرا آکادمی کریمی خاص هست؟

error: Content is protected !!